V rámci POŘADATELSKÝCH SLUŽEB nabízíme:

  • staff (personál) – pracovníci na pomoc při stavbě areálu, pódia, stanů,
  • úklid areálu v průběhu akce i po akci,
  • zprostředkování mobilního oplocení,
  • zprostředkování mobilních toalet,
  • zprostředkování velkokapacitních stanů a přístřešků.