Na území okresu Trutnov provozujeme dopravní zdravotní službu na základě smluv s těmito pojišťovnami:

  • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 209 – Zaměstnanecká pojišťovna škoda

Pro zajištění dopravní zdravotní služby kontaktujte náš dispečink na tel. čísle +420 777 789 999.

Dopravní zdravotní službu pro pacienty, kteří nejsou pojištěnci výše zmíněných pojišťoven, si pacient hradí sám.