top of page

Před akcí

  • Analýza akce.

  • Nonstop dostupnost koordinátora akce pro jakékoliv další požadavky objednatele.

  • Komunikace a ohlášení události Hasičskému záchrannému sboru, Zdravotnické záchranné službě, Policii České republiky a nemocnicím v místě konání akce.

  • Sestavení plánu zajištění bezpečnosti, návrh bezpečnostních opatření

V průběhu akce

  • Koordinátor akce je dostupný od začátku do konce akce a je jedinou kontaktní osobou, se kterou objednatel komunikuje.

  • Řídí jednotlivé pracovní týmy, střídání zaměstnanců a dohlíží nad jejich pracovní ústrojí.

  • Obratem řeší případné připomínky objednatele.

  • Komunikuje se složkami IZS v případě mimořádné události.

  • Řídí případnou evakuaci návštěvníků akce.

  • V případě velkých a náročnějších akcí má svého koordinátora každá ze služeb naší společnosti. Tito koordinátoři jsou řízeni koordinátorem celé akce.

Koordinace služeb

koordinace white.png

Užijte si Vaši akci bez starostí.

V osobě našeho koordinátora naleznete řešení bezpečnostních, zdravotních nebo úklidových problémů.

Zpracujeme analýzu Vaší akce s návrhem řešení jednotlivých oblastí zajištění bezpečnosti, zdraví a pořádku.

Zajistíme komunikaci se složkami IZS před akcí i v průběhu akce.

bottom of page