top of page
Pěší hlídka
Záchranář

Vhodné pro lokální akce s malým počtem účastníků i zdravotnického personálu. Zdravotníci mají základní vybavení v batohu. Oproti sanitnímu vozu chybí zázemí pro zdravotnický personál i pro ošetření pacientů. Do batohu se také nevejde většina zdravotnických přístrojů.

bottom of page