top of page
  • Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

  • Podmínky stanovení požární hlídky vycházejí z obecně závazných nařízení obcí a měst, která stanoví, při jakém počtu účastníků akce a při kterých okolnostech akce je pořadatel povinen zajistit požární hlídku. (např. Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č.2/2011)

  • Porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt.

Nabídka

  • Zajistíme požární hlídku v počtu stanovením vyhláškou.

  • Zajistíme vybavení radiostanicemi dle platných nařízení.

  • Zajistíme dodání hasících přístrojů pro splnění požárních předpisů akce.

  • Zajistíme informování operačního střediska Hasičského záchranného sboru o Vaší akci.

Požární hlídka

pozarni white.png

Zajištění požárního dozoru vyplývá pořadatelům akcí ze zákona.

My Vám ho zajistíme.

bottom of page