top of page

Zdravotnické asistence

zdravotnici white.png

Svěřte péči o zdraví návštěvníků Vaší akce do rukou profesionálů. Od akreditovaných zdravotníků přes záchranáře zdravotnických záchranných služeb až po lékaře. Od pěších hlídek, přes cyklohlídky, až po plně vybavené ambulance v režimu Rychlé zdravotnické pomoci.

  • Na vyžádání sestavíme analýzu Vaší akce a plán zajištění zdravotnické pomoci.

  • Minimální počet zdravotnického personálu jsou 2 pracovníci.

  • Oznámíme informace o konání Vaší akce do příslušné nemocnice a na Zdravotnickou záchrannou službu.

Nabídka

Zdravotník

Akreditovaní zdravotníci jsou vhodnou volbou pro akce menšího rozsahu, typicky do 100 osob, případně jako doplnění záchranářů a lékařů na akci. Bezvadně zvládají poskytnutí neodkladné první pomoci se základními pomůckami. Potřebujete zdravotníka zotavovacích akcí na školu v přírodě nebo na tábor? Kontaktujte nás!

Pěší hlídka

Vhodné pro lokální akce s malým počtem účastníků i zdravotnického personálu. Zdravotníci mají základní vybavení v batohu. Oproti sanitnímu vozu chybí zázemí pro zdravotnický personál i pro ošetření pacientů. Do batohu se také nevejde většina zdravotnických přístrojů.

Záchranář

Naprostá většina našich zdravotnických záchranářů jsou současně zaměstnanci záchranných služeb. Přicházejí tak denně do kontaktu s širokou škálou zranění a onemocnění, která dokáží za pomoci kompletního vybavení řešit. Vhodná volba pro akce do 5 000 osob.

Cyklohlídka

Pořádáte akci na velkém prostranství, běžecký nebo cyklistický závod? Doplňte zdravotnický tým o cyklohlídky. Cyklohlídka je vybavena základním vybavením a defibrilátorem. Je schopna ve velmi krátkém čase zasáhnout a zajistit pacienta před příjezdem sanitního vozu, dalšího personálu nebo záchranné služby.

Lékař

Chcete mít stoprocentní jistotu špičkové neodkladné péče? Přidejte do týmu lékaře. Naši lékaři jsou profesionálové z urgentních příjmů a záchranných služeb, které nic nepřekvapí. Vhodné pro akce nad 5 000 osob nebo na akce s extrémním rizikem úrazu.

Sanitní vozy

Sanitní vůz ve vybavení RZP (rychlá zdravotnická pomoc) dle vyhlášky 296/2012 Sb. poskytuje perfektní zázemí pro zasahující zdravotnický tým a komfortní místo pro ošetření pacientů. Přistavením sanitního vozu získáte pro svou akci maximální možné zdravotnické vybavení pro jakoukoliv situaci.

bottom of page