top of page

Zdravotník zotavovacích akcí

  • Akreditovaný rekvalifikační kurz.

  • Délka 41 hodin.

  • Číslo akreditace: 

MSMT-35841/2016-1/783

 

Po úspěšném absolvování můžete vykonávat zdravotnický dozor na táborech a školách v přírodě. Kurz je určen široké laické veřejnosti a končí získáním certifikátu o rekvalifikaci s neomezenou platností. Naučíme vás, jak se zachovat při těch nejběžnějších zdravotních obtížích i při život ohrožujících stavech. Součástí výuky je i trénink vodní záchrany, který probíhá v bazénu.

kurz zza podzim 2019.png
bottom of page