top of page
Kurz MINIMUM
Kurz MINIMUM

Kurz v délce 2 hodin obsahuje naprostý základ první pomoci - kardiopulmonální resuscitaci. Tu během trvání výuky zvládneme probrat teoreticky s praktickým nácvikem. Dvouhodinová varianta rozhodně není plnohodnotnou výukou první pomoci, tu poskytuje až výuka od délky 4 hodin výše.

bottom of page