top of page

Kurzy a výuka první pomoci

vyuka white.png

Poskytnout první pomoc svým blízkým patří mezi základní dovednosti, pojďte se to naučit.

 

Zúčastněte se našich připravených kurzů nebo nám napište, uspořádáme ho ve Vaší firmě nebo ve škole.

Nabídka

Zdravotník zotavovacích akcí
 • Akreditovaný rekvalifikační kurz.

 • Délka 41 hodin.

 • Číslo akreditace: 

MSMT-35841/2016-1/783

 

Po úspěšném absolvování můžete vykonávat zdravotnický dozor na táborech a školách v přírodě. Kurz je určen široké laické veřejnosti a končí získáním certifikátu o rekvalifikaci s neomezenou platností. Naučíme vás, jak se zachovat při těch nejběžnějších zdravotních obtížích i při život ohrožujících stavech. Součástí výuky je i trénink vodní záchrany, který probíhá v bazénu.

Kurz EXCLUSIVE

Kurz obsahující kromě teorie a praktického nácviku také tématické modelové situace v reálných podmínkách na základní život ohrožující stavy:

 • Zástava oběhu

 • Masivní krvácení

 • Bezvědomí

 • Šok

Po absolvování kurzu budete schopni poskytnout první pomoc svým blízkým.

Kurz MINIMUM

Kurz v délce 2 hodin obsahuje naprostý základ první pomoci - kardiopulmonální resuscitaci. Tu během trvání výuky zvládneme probrat teoreticky s praktickým nácvikem. Dvouhodinová varianta rozhodně není plnohodnotnou výukou první pomoci, tu poskytuje až výuka od délky 4 hodin výše.

První pomoc ve školách

Dopřejte svým studentům nebo kantorům kvalitní výuku první pomoci, vedenou profesionály - záchranáři záchranných služeb. Výuka vedená poutavou formou, proložená praktickým nácvikem a modelovými situacemi, učiní studenty i kantory připravené na situace, se kterými mohou přijít do styku.

Kurz STANDARD

Základní kurz v délce 4 hodin, zaměřený na život ohrožující stavy a jejich řešení:

 • Zástava oběhu

 • Masivní krvácení

 • Bezvědomí

 • Šok

Nutnou teorii v průběhu výuky střídá praktický nácvik dovedností.

První pomoc při dopravní nehodě

Absolvujete za volantem ročně tisíce kilometrů a chcete být připraveni na situace, které silniční provoz obnáší? Naučte se poskytnout první pomoc při dopravních nehodách.

bottom of page