top of page

Zdravotník zotavovacích akcí

  • Akreditovaný rekvalifikační kurz.

  • Délka 41 hodin.

  • Číslo akreditace: MSMT-10685/2022-2

 

Po úspěšném absolvování můžete vykonávat zdravotnický dozor na táborech a školách v přírodě. Kurz je určen široké laické veřejnosti a končí získáním certifikátu o rekvalifikaci s neomezenou platností. Naučíme vás, jak se zachovat při těch nejběžnějších zdravotních obtížích i při život ohrožujících stavech. 

ZZA (1).png
bottom of page